Prezentacja firmy

Firma SPAWEX – Zdzisław Cielicki funkcjonuje na rynku od 2006 roku i została założona z myślą o świadczeniu usług spawalniczych dla przemysłu. Kolejne etapy rozwoju firmy na przestrzeni 11 lat istnienia pozwalają w chwili obecnej zaoferować klientom kompleksowe rozwiązania podczas realizacji zadań oraz remontów i modernizacji.

Głównym obszarem działania firmy jest przemysł rafineryjno-petrochemiczny, chemiczny i energetyczny.
Naszym celem jest budowa profesjonalnego i kompleksowego wsparcia dla generalnych wykonawców w dziedzinie budowy, remontów, modernizacji rurociągów i urządzeń technologicznych oraz konstrukcji stalowych. Możemy to osiągnąć dzięki własnej infrastrukturze sprzętowej oraz doświadczonym pracownikom z wieloletnim stażem.

Posiadamy stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w dziedzinie BHP, Środowiska i Zapewnienia Jakości, który został nadany przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT.

Certyfikaty

Realizując strategię ciągłego rozwoju i doskonalenia oferowanych usług firma SPAWEX wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.

Jednostka Notyfikowana UDT CERT w marcu 2013 roku potwierdził, że firma spełnienia wymagań wymienionych norm i wydał certyfikat w zakresie:

  • wytwarzanie i montaż urządzeń dla przemysłu, 
  • wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych, 
  • prace montażowo – spawalnicze w obiektach przemysłowych.

Posiadamy stosowne uprawnienia, takie jak:

  • certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze wytwarzania konstrukcji stalowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1090-2
  • potwierdzenie kompetencji personelu wykonującego i nadzorującego w zakresie montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie zgodnie z normą PN-EN 1591-4:2014-02 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT
  • wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 (EN ISO 3834:2005).