Polimex - Mostostal S.A. Zakład ZREW

Prace spawalnicze na terenie budów prowadzonych przez Polimex – Mostostal S.A. na terenie PKN Orlen S.A.

Wykonanie pomocniczych konstrukcji stalowych do remontu kotła w elektrociepłowni EDF Porchevile.

ZRUG ZABRZE S.A.

Wykonanie złączy spawanych i robót montażowych dla zadania: Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk.

Faspol

Prefabrykacja i montaż rurociągów TKACZEW.

Orlen Serwis Sp. z o.o. (dawniej Orlen Wir Sp. z o.o.)

Umowy współpracy w zakresie:

 • Wykonanie prac antykorozyjnych i malowania;
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 • Usługi transportowe;
 • Wynajem pracowników;
 • Usługi w zakresie projektowania.

Wykonanie i montaż rurociągów, montaż wzmocnień istniejącego podestu i wsporników rurociągów w ramach zadania – Wymiana systemu uszczelnień DGS kompresora na instalacji HOG na terenie PKN Orlen S.A.

Wykonanie i montaż rurociągów na instalacji HRK na terenie PKN Orlen S.A.

Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Wykonanie naprawy rurociągu przesyłowego DN400 relacji Płock – Ostrów Wielkopolski.

Wykonanie prac mechaniczno – montażowych; Usługi transportowe;  Wynajem i dzierżawa sprzętu; Wynajem i dzierżawa rusztowań.

Elektrobudowa S.A. w Katowicach

Wykonanie robót budowlano – montażowych dla obiektów infrastruktury Instalacji Odsiarczania Spalin z Elektrociepłowni zlokalizowanej na terenie PKN Orlen S.A.

Prefabrykacja i montaż rurociągów wody i pary da potrzeb infrastruktury Bloku Gazowo Parowego we Włocławku na terenie ANWIL S.A.

Modernizacja układu chłodzenia próbo-odbiorników na kotłach K1-K8 na terenie PKN Orlen S.A.

Przebudowa rurociągów technologicznych, prefabrykacja i montaż rurociągów technologicznych, montaż urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego Instalacja Filtracji Zawiesiny Wapna posodowego na terenie Soda Polska Ciech S.A. w Janikowie.

Umowy współpracy w zakresie:

 • Wykonanie prac antykorozyjnych i malowania;
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 • Usługi transportowe;
 • Wynajem pracownikow.

Mostostal Płock S.A.

Wykonanie scalania i montaż kanałów spalin w ramach projektu – budowa instalacji do odsiarczania spalin z 8 kotłów EC na terenie PKN Orlen S.A.

Prace mechaniczno – montażowe w postoju GLSA.

Orlen Projekt S.A.

Likwidacja kanałów spalin.

Wykonanie prefabrykacji i montażu rurociągów, prace monterskie i spawalnicze na terenie PKN Orlen S.A.

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Rozbudowa stokażu ciekłego dwutlenku węgla – wykonanie i montaż orurowania.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Budowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

Petro EnergoRem Sp. z o.o.

Wykonanie montażu kanałów spalin i gorącego powietrza dla kotła K3 na terenie PKN Orlen S.A.

Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych ZUET Płock

Wykonanie prac w branży mechanicznej na terenie PKN Orlen S.A.

Mostostal Puławy S.A.

Prefabrykacja i montaż orurowania wraz próbami, odbiorami i zabezpieczeniem antykorozyjnym w ramach budowy 4 zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Instalacji Metatezy na terenie Zakładu Głównego PKN Orlen S.A. w Płocku"